Oblikovanje in razvoj timov je ena izmed ključnih stvari, ki nas lahko vodita do uspeha in rasti ali pa stagnacije in nazadovanja. Uspeh in rast sta mogoča le, če posameznikom omogočamo, da skupaj razmišljajo, komunicirajo, delujejo in prevzemajo odgovornost

Čas, v katerem se trenutno nahajamo, je za vodje izjemno zahteven. Tako se tistim, ki vodimo, velikokrat postavi vprašanje: Kakšni načini vodenja so potrebni, da začnemo delovati in reševati izzive, ki so pred nami, na najboljši način? Kot vodje moramo tako krepiti veščine, ki omogočajo razvoj sodelovanja, zavzetosti, prožnih načinov razmišljanja in delovanja ter inovativnosti naših zaposlenih. Sodobni vodja se zaveda, da ni pomembno samo kaj delamo ali s kom delamo, temveč tudi KAKO delamo.

Facilitacija je veščine vodenja skupinskih procesov. Omogoča vam, da skupino posameznikov vključite v pomembne pogovore, odkrivanje priložnosti in konkretizacijo idej – tako bodo bolj zavzeti za delovanje in predani dogovorjenim ciljem.

Način vodenja izobraževanja pomembno vpliva na to, kako uspešno smo predali svoje znanje, koliko smo se udeležencev dotaknili in kako uspešno bodo naučeno vključili v svoje vsakodnevno delo in razvoj. Odrasli smo v procesu izobraževanja avtonomni, v novem želimo videti smisel in se najboljše učimo preko izkustev (»learning by doing«). Zato je ključnega pomena, da se kot nosilci izobraževanj zavedamo potenciala, odgovornosti in možnosti, ki jih imamo na razpolago, ko svoje znanje, izkušnje in veščine predajamo naprej.


Naš način dela se spreminja. Spreminja se način, kako delamo, kje delamo in kdo to delo opravlja. Veliko naših sestankov, srečanj, konferenc, izobraževanj se trenutno izvaja tudi na daljavo. Ker vemo, da je vključenost ključ do uspeha našega procesa, je pomembno, da procese na daljavo vodimo na način, kjer lahko naši udeleženci sodelujejo, se povezujejo in soustvarjajo.

Ali pripovedujete zgodbe? Ali pripovedujete »prave« zgodbe? Ali pripovedujete zgodbe na način, ki vključi, poveže in se dotakne?

Ljudje si že od nekdaj pripovedujemo zgodbe. Zgodbe so eno izmed najstarejših in najučinkovitejših orodij, ki jih še danes uporabljamo za učinkovito komunikacijo, vodenje, promocijo in marketing, medsebojno povezovanje, razreševanje konfliktov, itd.

Coaching je pristop, ki z ustvarjanjem varnega prostora med klientom in coachom omogoča osebni in poslovni razvoj. Story Coaching pa kot edinstveno orodje za rast uporablja zgodbe ter moč njihovega pripovedovanja in razumevanja.

Evalvacija je sistematično zbiranje informacij o delovanju, značilnostih in izzidih programov/projektov/politik, da bi jih presojali, izboljšali njihovo delovanje in dobili podlago za oblikovanje odločitve o nadaljnjem načrtovanju dejavnosti. Pri svojem delu uporabljam pristop Procesne Evalvacije (Developmental Evaluation).


parallax background

Vas zanima kako ustvarite okolje, kjer bodo lahko vsi prispevali in skupaj iskali nove rešitve?