Razvoj vodstvenih vešči

Vodite in vključite.


Čas, v katerem se trenutno nahajamo, je za vodje izjemno zahteven. Tako se tistim, ki vodimo, velikokrat postavi vprašanje: Kakšni načini vodenja so potrebni, da začnemo delovati in reševati izzive, ki so pred nami, na najboljši način? Kot vodje tako potrebujemo krepiti veščine, ki omogočajo razvoj sodelovanja, zavzetosti, prožnih načinov razmišljanja in delovanja ter inovativnosti naših zaposlenih. Sodobni vodja se zaveda, da ni pomembno samo kaj delamo ali s kom delamo, temveč tudi KAKO delamo.

Razvoj vodstvenih veščin vam omogoča, da:

podprete razvoj in spremembe organizacij z vključitvijo znanja, izkušenj in idej vaših zaposlenih

povečate zavzetost in motivacijo vaših zaposlenih

transformirate konflikte v kreativno sodelovanje

delujete z inteligenco skupino, omogočite razvoj inovativnih idej ter podprete posameznike, da soustvarjajo rešitve

učinkovito sodelujetev partnerstvih znotraj timov, organizacij in sektorjev

postavljate pomembna vprašanja in v iskanje odgovorov vključite tudi druge

Kot vodja izobraževanj, svetovalec ali coach vas lahko podprem pri:

razvoju ključnih veščin participativnega vodenja

vodenju sprememb in spremembi vodenja – agilno vodenje

iskanju rešitev, kako voditi v času sprememb in negotovosti

krepitvi odpornosti (resiliance)

reševanju kompleksnih problemov, s katerimi se soočate

razvoju potencialov vaših zaposlenih

izboljšanju sodelovalne klime in kulture

krepitvi kapacitete vodenja in prevzemanju odgovornosti vseh vključenih

parallax background

Kako voditi v kompleksnem, digitalnem in agilnem času, polnem sprememb in raznolikosti