Razvoj timov

Omogočite razvoj odprte, sodelovalne in inovativne delovne kulture.


Oblikovanje in razvoj timov je ena izmed ključnih stvari, ki nas lahko vodita do uspeha in rasti ali pa stagnacije in nazadovanja. Uspeh in rast sta mogoča le, če posameznikom omogočamo, da skupaj razmišljajo, komunicirajo, delujejo in prevzemajo odgovornost

Kje in kako začeti? Skupaj bomo najprej:

raziskali močna področja in potenciale vašega tima

spoznali štiri različne prakse sodelovanja

spoznali, kako sodelovati in delovati na bolj agilen način

okrepili kompetence sodelovanja, poslušanja, empatije, sprejemanja drugačnosti, ustvarjalnosti, prevzemanje pobud,

uporabili in ozavestili »skupinsko modrost« tima

raziskali, kako lahko skupaj delujemo v prijetnem, sproščenem in ustvarjalnem vzdušju

V nadaljevanju pa se lahko še bolj podrobno posvetimo področjem kot so:

krepitev timov v času sprememb: kako lahko skupaj kot tim rešujemo probleme, iščemo nove rešitve, so-oblikujemo nove in inovativne storitve ter produkte

krepitev timov pri delu na daljavo: kako načrtovati delo, ohraniti povezanost in učinkovitost, omogočiti razvoj novih idej ter spodbuditi sodelovanje tudi v času, ko delamo na daljavo

učinkovito vodenje sestankov: kako načrtovati učinkovite sestanke, povečati vključenost vseh prisotnih, krepiti sodelovalno kulturo sestankov in povečati produktivnost sestankov

team building: kako povečati zavzetost in občutek pripadnosti vaših zaposlenih, izboljšati medsebojno komunikacijo in odnose ter spremeniti omejujoča prepričanja

delavnica, trening, coaching in svetovanje za time po meri naročnika

parallax background

Vas zanima kako ustvarite okolje, kjer bodo lahko vsi prispevali in skupaj iskali nove rešitve?