Sem Petra Založnik


Načrtujem, vodim, učim in svetujem kako lahko vodimo, delujemo in vpeljujemo spremembe na bolj povezovalen, vključujoč in trajnosten način.


Moje ozadje
Verjamem v moč pogovorov, sodelovanja in delovanja. Verjamem v radovednost, odprtost, spoštovanje raznolikosti, srčnost, strokovnost in pogum. Verjamem, da lahko sami in skupaj dosežemo zastavljene cilje. In verjamem v moč sprememb, če so le-te potrebne in smiselne.

Vsaka sprememba pa se začne pri nas samih. Odvisno od tega, koliko časa in energije imamo za spremembo, ali smo se pripravljeni učiti in tvegati, ali bomo vztrajali tudi, ko ne bo udobno in (za)upali v proces in ali si bomo dovolili razmišljati ter delovati drugače.

In verjamem, da se vsako, še tako dolgo potovanje, začne z enim samim prvim korakom. Z veseljem se na pot odpravim skupaj z vami.

za vas ustvarim varen prostor za vašo transformacijo

ste deležni podpore pri oblikovanju svoje vizije

vas podprem, da sprejmete modre odločitve in pogumna dejanja

ste deležni skupnega načrtovanja korakov in opredelitve načinov za doseganje želenih ciljev

vas opolnomočim, da razvijete ključne veščine za spremembe in razvoj

vas spodbudim, da pri novem tudi vztrajate


Ključno vodilo mojega dela je POGUM (ang. courage)

Petra_Zaloznik_Courage_Pogum_SLOPetra_Zaloznik_Courage_Pogum_EN

Metode, pristope in orodja

Participativne prakse, skupaj z narativnimi pristopi, predstavljajo temelj mojega dela in delovanja. Pri svojem delu uporabljam naslednje metode, pristope in orodja:
  • Art of Hosting

  • Facilitacije

  • Story Coaching

  • Zgodbarjenje (Storytelling)

  • Visual Thinking

  • Teorija U

  • Osnove nenasilne komunikacije

parallax background

Moje ozadje


Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture. V zadnjih 15 letih sem delala v mnogih sektorjih in si tako pridobila izkušnje znotraj javnega sektorja, profitnih in neprofitnih organizacij. Delovala sem na področju razvoja organizacij, vodstvenih veščin in kadrov, na področju izobraževanja znotraj šolstva in izven njega ter na področju evalvacije in trajnostnega razvoja.

Leta 2017 sem začela s samostojno potjo, CorRoots, Petra Založnik s.p. Sem vodja izobraževanj, facilitatorka, ICF Story Coach, svetovalka ter pripovedovalka zgodb. Sem članica mreže Art of Hosting ter del tima AoPL Hrvaška.