Inovativen proces izobraževanja

Povej mi in pozabil bom. Nauči me in zapomnil si bom. Vključi me in naučil se bom.

~ B. Franklin

Način vodenja izobraževanja pomembno vpliva na to, kako uspešno smo predali svoje znanje, koliko smo se udeležencev dotaknili in kako uspešno bodo naučeno vključili v svoje vsakodnevno delo in razvoj. Odrasli smo v procesu izobraževanja avtonomni, v novem želimo videti smisel in se najbolje učimo preko izkustev (»learning by doing«). Zato je ključnega pomena, da se kot nosilci izobraževanj zavedamo potenciala, odgovornosti in možnosti, ki jih imamo na razpolago, ko svoje znanje, izkušnje in veščine predajamo naprej.

Sodelujem z organizacijami, podjetji, šolami ter posamezniki, ki si želijo:

ustvariti kreativno učno okolje in spodbuditi radovednost in motivacijo za učenje svojih udeležencev

izvedeti, kako pri vodenju svojih izobraževanj uporabljati potencial, izkušnje in znanje, ki ga udeleženci že imajo o vsebini izobraževanja

spoznati in začeti uporabljati sodelovalne in aktivne metode dela (na primer: metodo svetovne kavarne, delo z zgodbami, metodo kroga, odprtega prostora, itd.),

pri vodenju izobraževanj uporabljati tudi močna vprašanja

svojim trenerjem in vodjem izobraževanj omogočiti individualni coaching in mentorstvo pri načrtovanju in izvajanju novih modelov in načinov izobraževanj

parallax background

Svojim udeležencem izobraževanja želim omogočiti uspešno učenje in prenos znanja v prakso.