EvalvacIja

»Ne učimo se samo iz izkušenj… Učimo se tudi iz refleksije naših izkušenj.«

~John Dewey

Evalvacija je sistematično zbiranje informacij o delovanju, značilnostih in izidih programov/ projektov/ politik, da bi jih presojali, izboljšali njihovo delovanje in dobili podlago za oblikovanje odločitve o nadaljnjem načrtovanju dejavnosti.

Pri svojem delu uporabljam pristop Procesne Evalvacije (Developmental Evaluation - DE), ki:

je uporaben za kompleksnost, inovacije, prototipiranje, prilagajanje ciljev in konteksta ter preizkušanje

vam omogoča natančno in poglobljeno razumevanje pridobljenih podatkov

vam v primeru sprotnega spremljanja rezultatov omogoči izboljšanje in takojšno prilagoditev aktivnosti.

je ciljno usmerjen: odločitve se sprejemajo na podlagi sprotnih podatkov ter ključnih ugotovitev in uvidov

Pri svojem delu uporabljam pristop Procesne Evalvacije (Developmental Evaluation - DE), ki:

nevidnih rezultatov projekta: na primer spreminjanje jezika, dvig ozaveščenosti, spreminjanje navad, novi načini delovanja

prispevkov: kako različna dejanja in aktivnosti vplivajo na spremembe, k čemu prispevajo, itd.

lokalne, nacionalne ali mednarodne politike: na primer napisana poročila, pogovori o rezultatih evalvacije, spremembe politik, vključevanje različnih deležnikov, itd.

parallax background

Želite na podlagi evalvacije sprejemati modre odločitve in narediti prave korake?