parallax background

Dobrodošli!

Pojdite naprej. Vedno obstaja pot.


Kot vodje, člani timov, inovatorji in nosilci izobraževanj imamo možnost, da spremenimo svoj pristop vodenja, sodelovanja in delovanja. Z resnično željo, razvojem ključnih veščin in novimi načini razmišljanja lahko omogočimo rast in razvoj ter prispevamo k boljšemu jutri.

parallax background
 
 

Kje in kako lahko prispevam?

Se sprašujete, če so tovrstni pristopi primerni za vas?


Participativno vodenje, vključujoče delo s skupinami, procesno vpeljevanje sprememb, delo z zgodbami je uporabno v različnih sektorjih in vrstah organizacij.

Morda ste vodja, manager, supervizor, svetovalec, vodja projekta, član upravnega odbora, predstavnik skupnosti, nosilec izobraževanj ali učitelj, mentor, facilitator, coach… Morda delate v podjetju, organizaciji, vladnem ali nevladnem sektorju, šoli ali univerzi, na področju socialnih inovacij in vpeljevanju sprememb.

Tovrstni pristopi so uporabni povsod, kjer želite, da sodelujemo in delujemo na kvalitetnejši način.